Autokannanhallinnointi

 

Autokannanhallinnointia yrityksenne parhaaksi

Yksinkertaistettuna autokannan hallinnointi on yrityksen ajoneuvojen elinkaaren hallintaa hankinnasta jälleenmyyntiin: autovaihtojen, palautusten ja kulujen ennakointia, hallinnointia, tarkastusta ja koontia.

Ajoneuvon hankinnan ja jälleenmyynnin väliin mahtuu lukuisia isompia ja pienempiä tapahtumia, jotka vaativat vastuullisen henkilön aikaa, päätöksiä sekä kustannuskontrollia:

autohallinnoinnin tapahtumat

Hallinnointikumppanin tehtävä on hallinnoida tätä kokonaisuutta ja samanaikaisesti säästää asiakkaan aikaa, tuottaa kokonaiskustannussäästöjä ja mahdollistaa autokannan kulujen budjetoitavuus koko ajoneuvon elinkaaren ajalle.

Autoilun elinkaari

Kustannussäästöä autokannanhallinnoinnilla

Autokannan kokonaiskustannukset ovat paljon enemmän kuin osto- ja jälleenmyyntihinnan välinen erotus lisättynä polttoaineilla ja huoltokustannuksilla. Mukaan tulee laskea mm.:

 • Hankintahinta- ja ehdot
 • Rahoituskustannukset
 • Perus- ja mahdollinen käyttövoimavero, ajoneuvovero
 • Auton arvon alenema / jälleenmyyntiarvo
 • Polttoainekustannukset
 • Huoltamotarvikkeet
 • Huoltokustannukset
 • Huoltojen sijaisautot
 • Rengasuusinnat
 • Rengassäilytys
 • Pesut
 • Vakuutukset

Hyvä hallinnointikumppani ottaa ajoneuvon koko elinkaaren kustannukset huomioon jo hankintavaiheessa ja ohjaa yrityksen autohankintoja kustannustehokkaaseen suuntaan.

Samalla yrityksellä on käytettävissä hallinnointikumppanin suuren ostovolyymin mahdollistamat ostoehdot auto-, rengas- ja huoltohankintojen osalta, sekä hyvät neuvottelukanavat huoltoverkostoihin ja takuutapauksissa automerkin maahantuojaan. Jo muutaman kymmenen ajoneuvon kannoissa saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä hallinnointikumppanin avulla.

Autopolitiikka

Ensimmäinen askel kohti kustannustehokasta autokantaa on yrityksen sisäisen autoilumallin määrittävä autopolitiikka. Kustannuskontrollin lisäksi autopolitiikka auttaa käyttäjiä sisäistämään yritysautoilun ehtoja ja säädöksiä.

Autopolitiikka asettaa reunaehdot yritysautoilulle asiakasyrityksessä:

 • Autoetuun oikeutetut työntekijät
 • Eri autoetuluokat
 • Hankintaluokat
 • Merkkirajoitukset
 • Hankintapaikat
 • Tuotantoautot
 • Päästöluokat

Autopolitiikka antaa käyttäjille toimintaohjeet auton käyttöön:

 • Vaihtoajankohtat
 • Huollot ja korjaukset,
 • Ulkomaille vienti
 • Vakuutustiedot, omavastuut
 • “Kepit & porkkanat”
 • Yhteystahot
 • Henkilön vastuu auton käytöstä
 • Käyttörajoitukset
 • Hyväksyttävät käyttöluokat

Laadimme jokaiselle hallinnointiasiakkaallemme asiakkaan tarpeisiin ja sisäisiin prosesseihin vastaavaan autopolitiikan.

Ulkoistamalla autokannanhallinnoinnin voit keskittyä ydinliiketoimintaanne

Useimmissa pienen- ja keskisuuren autokannan yrityksissä autokannan hallinnointiin ei ole palkattu erillistä henkilöä, vaan hallinnointia hoidetaan yrityksen eri osastoilla oman päätyön ohessa.

Jo yhden auton osalta auton hankitaan, ylläpitoon, uudelleenmyyntiin, kuluseurantaan sekä -tarkistukseen saa käytettyä toista kymmentä tuntia työaikaa auton elinkaaren aikana:

 • Autojen ostot (sis. käyttäjäohjaus) 4-8h
 • Huoltolaskujen tarkastus 3-6 h
 • Käyttäjäohjeistus (esim. vauriot, vakuutusasiat, huollot, ulkomaanmatkat) 2-4h
 • Laskutus ja tiliöinti 2-3h
 • Uudelleensijoitus / jälleenmyynti 3-8h

Keskittämällä tämän kokonaisuuden hallinnointiin erikoistuneelle kumppanille voit luottaa siihen, että kaikki autokantaan liittyvät osa-alueet ovat kokeneen asiantuntijan käsissä ja yrityksesi henkilökunta voi keskittyä tuottavampaan työntekoon.

Autokannanhallinnoinnilla budjetoitavuutta pitkälle tulevaisuuteen

Valitessanne Secton hallinnointikumppaniksenne saatte usean eri toimittajan laskujen sijasta Sectolta yhden kustannuspaikkakohtaisen koontilaskun kuukaudessa. Lasku sisältää autokohtaisesti eritellyt, esitiliöidyt kustannukset. Määritätte itse, mitkä kulut haluatte lisätä hallinnoinnin piiriin, esimerkiksi:

 • Leasing- tai osamaksuerä
 • Huoltobudjetti
 • Polttoainebudjetti
 • Pesubudjetti
 • Verot
 • Vakuutus
 • Tiepalvelu
 • Rengassäilytys- ja vaihdot
 • Sijaisautot
 • Paikannin ja datasiirto

Hallinnoitavat kulut budjetoidaan auton koko käyttöajalle ja tasataan sovituin väliajoin vastaamaan toteutuneita kuluja. Koko autokannan kulut ovat näin ollen helposti ennakoitavissa ja budjetoitavissa esimerkiksi tilikaudelle, mahdollistaen liiketoiminnan selkeämmän ennakoinnin.

Secton puolelta nimitetään yrityksenne käyttöön oma yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkuudestanne kokonaisuutena ja palvelee sekä autopäättäjiänne että autokäyttäjiänne.

OTA YHTEYTTÄ

 

 Sähköiset työkalut

Secto Fleet Manager

Secto Fleet Manager on asiakkaidemme tarpeiden mukaan rakennettu kannanhallintatyökalu. Fleet Managerista näette koko auto- ja kalustokantanne tilanteen kootusti mm.:

 • ajoneuvoilla ajetut kilometrit, mahdolliset yli- ja alikilometrit
 • ajoneuvojen rahoitussopimukset sis. sopimusten alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • tulevat katsastusajankohdat
 • ajoneuvojen kuluhistorian ja käyttäjätiedot

Fleet Manageriin voit lisätä kaiken liikkuvan kalustosi ilman lisäkustannusta. Maksat vain käyttämistäsi hallinnointi- ja rahoituspalveluista. Yrityksen leasingautojen, peräkärryjen, trukkien, maansiirtokoneiden, omistusautojen ja muun kaluston muodostaman kokonaisuuden seuraaminen ja raportointi on Fleet Managerin avulla yksinkertaista ja aikaa säästävää.

Lue lisää Fleet Managerista.

Pienkaluston hallinnointi

Ajoneuvojen hallintapalvelun lisäksi tarjoamme pienkaluston hallinnointia yhteistyössä suomalaisen kalustonhallinnan ohjelmistoyrityksen, Trackinnon kanssa.

Autokannanhallinnan lisäksi osalla asiakkaistamme on tarve yksinkertaiselle ja tehokkaalle kalustonhallinnalle: autoissa kulkee ihmisten lisäksi työkaluja, tikkaita, tietokoneita yms. pienkoneita kustannuspaikalta toiseen.

Kaluston seurantaan käytetään edelleen manuaalisia Excel-taulukoita sekä kynää ja paperia, mistä johtuen kaluston seuranta on hankalaa ja aikaa vievää; lukemattomia tunteja hukataan oikeiden työvälineiden etsimiseen. Työvälineitä katoaa, tarvitaan ylimääräisiä investointeja ja kalusto ei ole käytettävissä silloin, kun sitä tarvittaisiin.

Ongelmat ovat korjattavissa helpolla, älytarra- ja puhelinsovelluspohjaisella pienkalustonhallinnoinnilla.

 1. MÄÄRITÄ SEURATTAVA KALUSTO
 • Tarroita kalusto
 • Rajaton määrä tarroja
 • Määritä kaluston nimi, sijaintipaikat (esim. varasto, auto), mahdolliset huolto- ja kalibrointivälit, halutessasi lisää kalustolle käyttömanuaalit
 1. SKANNAA TARRA
 • Yhdistä hallinnoitava kalusto älytarraan
 • Ei erillistä lukulaitetta, älypuhelin riittää
 1. SEURAA KALUSTOA VERKKOPALVELUSTA
 • Käyttöönottaja skannaa tarran käyttöönoton yhteydessä
 • Käyttäjä, käyttöpaikka, käyttöaika, palautuspvä jne. seurattavissa verkkopalvelussa ja puhelinsovelluksessa.

 

MIKSI?
Helpottaa arvokkaamman pienkaluston sijainnin, määrän ja esim. kalibrointivälien seuraamista. Työkoneiden käyttömanuaalit löydettävissä helposti sovelluksesta. Näet koko ajokaluston ja pienkaluston tilanteen yhdestä paikasta Secto Fleet Managerista.

MITEN?
Toimii laitteeseen liimattavalla skannattavalla älytarralla (NFC/QR) ja puhelinsovelluksella joka integroitu Secto Fleet Manageriin.

VAATIIKO INVESTOINTEJA?
Ei vaadi, luku tapahtuu älypuhelimeen ladattavalla puhelinsovelluksella.

ONKO KÄYTTÖRAJOITUKSIA?
Käytännössä kaikki laitteet tarroitettavissa ja rajaton määrä tarroja. Hinnoittelu perustuu tarrojen lukumäärään.

Lue minkälaisia ratkaisuja Trackinno on tehnyt asiakkailleen.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä!

Haluan lähettää teille